Head of China Field Crops Seeds Development (ID:1879)

aartd209

aartd209 's công việc danh sách

 1. Mướn vi
  Head of China Field Crops Seeds Development (ID:1879) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  9 Dec 2019
 2. Mướn vi
  China Corn Breeding Lead (ID:1878) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  9 Dec 2019
 3. Mướn vi
  Commercial Manager (ID: 1877) aartd209

  Hongkong

  Tìm Theo Thời Gian
  5 Dec 2019
 4. Mướn vi
  Sales Manager-Sichuan (ID:1875) aartd209

  Sichuan

  Tìm Theo Thời Gian
  3 Dec 2019
 5. Mướn vi
  Sales Manager-Guangdong (ID: 1874) aartd209

  Guangdong

  Tìm Theo Thời Gian
  3 Dec 2019
 6. Mướn vi
  Sales Manager-Shandong (ID:1873) aartd209

  Shandong

  Tìm Theo Thời Gian
  3 Dec 2019
 7. Mướn vi
  Sales Executive-Fujian(Poultry) (ID:1872) aartd209

  Fujian

  Tìm Theo Thời Gian
  3 Dec 2019
 8. Mướn vi
  National Sales Manager (ID: 1870) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  26 Nov 2019
 9. Mướn vi
  Area Sales Manager (ID:1869) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  26 Nov 2019
 10. Mướn vi
  Sales Manager China (ID:1871) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  26 Nov 2019
加我们的微信#