NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

AARTD phối hợp chặt chẽ với các khách hàng để cung cấp dịch vụ chất lượng cao và kiến thức chuyên môn cho các ứng viên ở những vị trí khác nhau.

AARTD cam kết với khách hàng thành lập quá trình tuyển dụng bí mật:

  • Xác định vị trí công việc và ứng viên phù hợp: chúng tôi xác định rõ chi tiết cụ thể trên công việc, phạm vi của nó và vai trò công việc của mình trong sự phát triển của công ty, tập hợp các khách hàng ứng viên phù hợp đang tìm kiếm.
  • Tìm kiếm nhân tài: AARTD trực tiếp tìm kiếm các ứng viên cho phù hợp từng vị trí đề cử bởi khách hàng.
  • Sàng lọc ứng viên: AARTD sẽ sàng lọc các ứng viên và liệt kê một danh sách ngắn đến khách hàng, bằng một văn bản phác thảo những bằng cấp của họ và sự quan sát của chúng tôi. Các ứng viên được chọn sẽ tiến hành phỏng vấn cùng thời gian đã thỏa thuận với khách hàng.
  • Thỏa thuận về lương: nếu cần thiết AARTD có thể đề nghị mức lương phù hợp để hai bên có thể chấp nhận được.
  • Theo dõi, tại AARTD việc bổ nhiệm đã hoàn thành không có nghĩa là công việc của chúng tôi kết thúc. Trong thời gian thử việc, chúng tôi sẽ giữ liên lạc với ứng viên để đảm bảo sự tiếp nhận công việc xảy ra suôn sẻ.

Mục đích chúng tôi làm hài lòng những yêu cầu và cung cấp các ứng viên phù hợp nhất.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn AARTD.

加我们的微信#