Công việc có sẵn cho bạn

 1. Mướn vi
  Marketing Executive-Poultry(P2)(ID1701) aartd209

  ShangHai

  Tìm Theo Thời Gian
  2 Feb 2019
 2. Mướn vi
  Key Account Manager-Sichuan-swine and poultry(ID1699) aartd209

  Sichuan

  Tìm Theo Thời Gian
  2 Feb 2019
 3. Mướn vi
  Key Account Manager – Guangdong– swine and poultry(ID1698) aartd209

  Guangdong

  Tìm Theo Thời Gian
  2 Feb 2019
 4. Mướn vi
  Technical Manager Poultry(CN based)(ID1690) aartd209

  Tìm Theo Thời Gian
  24 Jan 2019
 5. Mướn vi
  Sales and Account Manager for Middle China, AN(ID1675) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  22 Jan 2019
 6. Mướn vi
  Asia Poultry Technical & Nutrition Expert(ID1662) aartd209

  Vietnam

  Tìm Theo Thời Gian
  14 Jan 2019
 7. Mướn vi
  Regulatory Manager(ID1651) aartd209

  Tìm Theo Thời Gian
  14 Jan 2019
 8. Mướn vi
  Asia Poultry Business Developer(ID1661) aartd209

  Vietnam

  Tìm Theo Thời Gian
  11 Jan 2019
 9. Mướn vi
  Quality Control Manager(ID1652) aartd209

  Tìm Theo Thời Gian
  11 Jan 2019
 10. Mướn vi
  Country manager-Malaysia(ID1650) aartd209

  Malaysia

  Tìm Theo Thời Gian
  11 Jan 2019
加我们的微信#