Công việc có sẵn cho bạn

 1. Mướn vi
  China Supply Chain Manager(ID1618) aartd209

  ShangHai

  Tìm Theo Thời Gian
  29 Nov 2018
 2. Mướn vi
  Supplier Development Manager(ID1619) aartd209

  BeiJing, TianJin

  Tìm Theo Thời Gian
  29 Nov 2018
 3. Mướn vi
  Sales Manager-Wholesalers(ID1617) aartd209

  Southern China

  Tìm Theo Thời Gian
  26 Nov 2018
 4. Mướn vi
  Sales Manager-Korea&Japan(ID1616) aartd209

  Korea&Japan

  Tìm Theo Thời Gian
  23 Nov 2018
 5. Mướn vi
  Sales Manager-Thailand(ID1611) aartd209

  Thailand

  Tìm Theo Thời Gian
  22 Nov 2018
 6. Mướn vi
  Sales Manager-Vietnam(ID1610) aartd209

  Vietnam

  Tìm Theo Thời Gian
  22 Nov 2018
 7. Mướn vi
  Marketing Executive(ID1615) aartd209

  ShangHai

  Tìm Theo Thời Gian
  19 Nov 2018
 8. Mướn vi
  Farm Management Manager(ID1614) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  16 Nov 2018
 9. Mướn vi
  Technical Manager APAC(ID1613) aartd209

  Asia

  Tìm Theo Thời Gian
  16 Nov 2018
 10. Mướn vi
  Sales Director Great China(ID1612) aartd209

  ShangHai

  Tìm Theo Thời Gian
  15 Nov 2018
加我们的微信#