Công việc có sẵn cho bạn

 1. Mướn vi
  Marketing Manager China ( ID:1864 ) aartd209

  Beijing

  Tìm Theo Thời Gian
  11 Nov 2019
 2. Mướn vi
  China Sales Director (ID:1863) aartd209

  Jinan

  Tìm Theo Thời Gian
  5 Nov 2019
 3. Mướn vi
  Marketing Manager-Poultry (ID:1862) aartd209

  Shanghai

  Tìm Theo Thời Gian
  5 Nov 2019
 4. Mướn vi
  Technical Support Recruitment(ID:939) aartd209

  Beijing

  Tìm Theo Thời Gian
  1 Nov 2019
 5. Mướn vi
  Technical Manager-Shandong(Poultry) (ID:1860) aartd209

  Shandong

  Tìm Theo Thời Gian
  30 Oct 2019
 6. Mướn vi
  Breeding Manager (ID: 1809) aartd209

  Shandong or Shanxi

  Tìm Theo Thời Gian
  30 Oct 2019
 7. Mướn vi
  Feed Additive Overseas Director (ID:1861) aartd209

  Guangzhou

  Tìm Theo Thời Gian
  29 Oct 2019
 8. Mướn vi
  Account Manager (Far East &South East Asia Oceania) (ID:1859) aartd209

  Taiwan or Malaysia

  Tìm Theo Thời Gian
  28 Oct 2019
 9. Mướn vi
  Technical Sales Manager-Poultry(ID: 1857) aartd209

  Shandong

  Tìm Theo Thời Gian
  21 Oct 2019
 10. Mướn vi
  Strategic Marketing Director (ID:1853) aartd209

  Shanghai

  Tìm Theo Thời Gian
  15 Oct 2019
加我们的微信#