Công việc có sẵn cho bạn

 1. Mướn vi
  Key Account Manager New Hope(North) (ID:2036) aartd209

  Shandong

  Tìm Theo Thời Gian
  15 Sep 2020
 2. Mướn vi
  Sales Manager – Guangxi, Yunnan (ID:2034) aartd209

  Guangxi,Yunnan

  Tìm Theo Thời Gian
  15 Sep 2020
 3. Mướn vi
  Sales Manager – Sichuan (ID:2035) aartd209

  Sichuan

  Tìm Theo Thời Gian
  14 Sep 2020
 4. Mướn vi
  Sales Manager (ID:2039) aartd209

  Hubei ,Hunan

  Tìm Theo Thời Gian
  10 Sep 2020
 5. Mướn vi
  Sales Manager (ID:2038) aartd209

  Jiangsu,Zhejiang,Anhui

  Tìm Theo Thời Gian
  10 Sep 2020
 6. Mướn vi
  Project Manager(ID:2037) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  9 Sep 2020
 7. Mướn vi
  Industry Sales Manager-Further Processing (ID:2032) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  2 Sep 2020
 8. Mướn vi
  Sales Project Manager(Meat) (ID:2031) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  1 Sep 2020
 9. Mướn vi
  Sales Manager – Jiangxi (ID:2029) aartd209

  Jiangxi

  Tìm Theo Thời Gian
  21 Aug 2020
 10. Mướn vi
  Sales Manager- Shanghai (ID:2028) aartd209

  Shanghai

  Tìm Theo Thời Gian
  21 Aug 2020
加我们的微信#