Công việc có sẵn cho bạn

 1. Mướn vi
  Veterinary Manager – Poultry(ID1576) aartd209

  YanTai

  Tìm Theo Thời Gian
  17 Sep 2018
 2. Mướn vi
  Technical Manager(ID1572) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  17 Sep 2018
 3. Mướn vi
  Sales Manager China(ID1573) aartd209

  BeiJing

  Tìm Theo Thời Gian
  17 Sep 2018
 4. Mướn vi
  Swine Technical Manager(ID1574) aartd209

  Vietnam

  Tìm Theo Thời Gian
  17 Sep 2018
 5. Mướn vi
  General Manager-Pakistan(ID1575) aartd209

  Pakistan

  Tìm Theo Thời Gian
  17 Sep 2018
 6. Mướn vi
  Sales Manager – Shandong(ID1571) aartd209

  Shandong

  Tìm Theo Thời Gian
  3 Sep 2018
 7. Mướn vi
  Aqua Marketing Manager(ID1570) aartd209

  JiangSu

  Tìm Theo Thời Gian
  3 Sep 2018
 8. Mướn vi
  Commercial Director- India(ID1569) aartd209

  India

  Tìm Theo Thời Gian
  3 Sep 2018
 9. Mướn vi
  Regional Sales Manager – Hubei(ID1568) aartd209

  Hubei

  Tìm Theo Thời Gian
  23 Aug 2018
 10. Mướn vi
  Government Relations Manager(ID1567) aartd209

  BeiJing

  Tìm Theo Thời Gian
  23 Aug 2018
加我们的微信#