Công việc có sẵn cho bạn

 1. Mướn vi
  Key Account Lead (ID: 1892) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  16 Jan 2020
 2. Mướn vi
  Technical & Marketing Director(ID: 1891) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  16 Jan 2020
 3. Mướn vi
  Account Manager Poultry (ID:1889) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  13 Jan 2020
 4. Mướn vi
  Account Manager (ID:1802) aartd209

  Beijing

  Tìm Theo Thời Gian
  10 Jan 2020
 5. Mướn vi
  Project Manager (ID:1856) aartd209

  Shanghai

  Tìm Theo Thời Gian
  6 Jan 2020
 6. Mướn vi
  Product Manager (ID:1838) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  6 Jan 2020
 7. Mướn vi
  Regional Sales Manager Fish-Vietnam (ID: 1886) aartd209

  Vietnam

  Tìm Theo Thời Gian
  3 Jan 2020
 8. Mướn vi
  Regional Sales Director Fish- Asia(ID: 1883) aartd209

  Asia

  Tìm Theo Thời Gian
  2 Jan 2020
 9. Mướn vi
  Product Manager Feed Asia(ID: 1848) aartd209

  Asia

  Tìm Theo Thời Gian
  27 Dec 2019
 10. Mướn vi
  Country Sales Manager-Philippines (ID:1882) aartd209

  Philippines

  Tìm Theo Thời Gian
  20 Dec 2019
加我们的微信#