Công việc có sẵn cho bạn

 1. Mướn vi
  Trade Manager Thailand(ID1410) admin

  Thailand

  Tìm Theo Thời Gian
  14 Dec 2017
 2. Mướn vi
  Senior Technical Manager– Pig Nutrition admin

  anywhere

  Tìm Theo Thời Gian
  14 Dec 2017
 3. Mướn vi
  Agronomist(ID1401) admin

  based in Guangzhou

  Tìm Theo Thời Gian
  7 Dec 2017
 4. Mướn vi
  Swine Technical Specialist – Henan(ID1402) admin

  Henan

  Tìm Theo Thời Gian
  7 Dec 2017
 5. Mướn vi
  Managing Director China(ID1403) admin

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  5 Dec 2017
 6. Mướn vi
  Regional Sales Manager(ID1397) admin

  Tìm Theo Thời Gian
  29 Nov 2017
 7. Mướn vi
  Technical Head – Poultry admin

  homebase

  Tìm Theo Thời Gian
  23 Nov 2017
 8. Mướn vi
  技术服务工程师(ID1391) admin

  Tìm Theo Thời Gian
  10 Nov 2017
 9. Mướn vi
  Regional Sales Manager – West(ID1314) admin

  Western China

  Tìm Theo Thời Gian
  2 Nov 2017
 10. Mướn vi
  General Manager(ID1309) admin

  Tìm Theo Thời Gian
  2 Nov 2017
加我们的微信#