Công việc có sẵn cho bạn

 1. Mướn vi
  Commerical Director – Aqua(ID1511) aartd209

  Thailand

  Tìm Theo Thời Gian
  21 Jun 2018
 2. Mướn vi
  Lab Manager(ID1510) aartd209

  Tìm Theo Thời Gian
  21 Jun 2018
 3. Mướn vi
  Procurement Manager(ID1509) aartd209

  Tìm Theo Thời Gian
  21 Jun 2018
 4. Mướn vi
  Slaughterhouse Manager(ID1507) aartd209

  Vietnam

  Tìm Theo Thời Gian
  19 Jun 2018
 5. Mướn vi
  Sales Director-Egg BU(ID1506) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  12 Jun 2018
 6. Mướn vi
  Hatchery Manager for Malaysia(ID1505) aartd209

  Malaysia

  Tìm Theo Thời Gian
  8 Jun 2018
 7. Mướn vi
  Aqua National Accounts Manager Asia(ID1504) admin

  Vietnam

  Tìm Theo Thời Gian
  4 Jun 2018
 8. Mướn vi
  Sales Manager(ID1480) admin

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  31 May 2018
 9. Mướn vi
  Commercial Director(ID1499) admin

  Thailand

  Tìm Theo Thời Gian
  29 May 2018
 10. Mướn vi
  Managing Director, CEO, Country Leader(ID1498) admin

  Philippines

  Tìm Theo Thời Gian
  29 May 2018
加我们的微信#