Công việc có sẵn cho bạn

 1. Mướn vi
  Account Service Engineer (ID: 1996) aartd209

  Vietnam

  Tìm Theo Thời Gian
  8 Jul 2020
 2. Mướn vi
  Sales Manager – Dairy (ID: 1995) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  7 Jul 2020
 3. Mướn vi
  Key Account Manager for Wens (ID: 1990) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  7 Jul 2020
 4. Mướn vi
  Key Account Manager for New Hope (ID:1989) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  7 Jul 2020
 5. Mướn vi
  Regional Sales Manager (ID:1983) aartd209

  Qingdao

  Tìm Theo Thời Gian
  28 Jun 2020
 6. Mướn vi
  OWS Sales Manager (ID:1982) aartd209

  Qingdao

  Tìm Theo Thời Gian
  28 Jun 2020
 7. Mướn vi
  Sales Manager-Hunan (ID:1988) aartd209

  Hunan

  Tìm Theo Thời Gian
  28 Jun 2020
 8. Mướn vi
  Sales Manager-Jiangxi(ID:1987) aartd209

  Jiangxi

  Tìm Theo Thời Gian
  28 Jun 2020
 9. Mướn vi
  Technical Sales Manager (ID: 1981) aartd209

  Henan

  Tìm Theo Thời Gian
  28 Jun 2020
 10. Mướn vi
  Key Account Sales Manager/ Executive – Shandong (ID: 1972) aartd209

  Shandong

  Tìm Theo Thời Gian
  28 Jun 2020
加我们的微信#