Công việc có sẵn cho bạn

 1. Mướn vi
  Poultry Sales Manager(ID:2077) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  15 Dec 2020
 2. Mướn vi
  Sales Manager-Northest China (ID:2076) aartd209

  Northest China

  Tìm Theo Thời Gian
  8 Dec 2020
 3. Mướn vi
  Sales Manager-Sichuan(ID:2075) aartd209

  Sichuan

  Tìm Theo Thời Gian
  8 Dec 2020
 4. Mướn vi
  Sales Manager-Guangdong(ID:2074) aartd209

  Guangdong

  Tìm Theo Thời Gian
  8 Dec 2020
 5. Mướn vi
  Regional Service Manager – Asia (ID:2071) aartd209

  Asia

  Tìm Theo Thời Gian
  8 Dec 2020
 6. Mướn vi
  Poultry Business Unit Manager-Taiwan (ID:2070) aartd209

  Taiwan

  Tìm Theo Thời Gian
  8 Dec 2020
 7. Mướn vi
  Poultry Technical Manager – Asia (ID:2066) aartd209

  China, Ho Chi Minh City

  Tìm Theo Thời Gian
  1 Dec 2020
 8. Mướn vi
  Swine Asia Technical Manager(ID: 2067) aartd209

  China

  Tìm Theo Thời Gian
  1 Dec 2020
 9. Mướn vi
  Account Manager(ID:2056) aartd209

  Vietnam

  Tìm Theo Thời Gian
  1 Dec 2020
 10. Mướn vi
  Sales Manager(ID:2065) aartd209

  Tìm Theo Thời Gian
  1 Dec 2020
加我们的微信#