Account Rep/Specialist-Northeast (ID:2005)
17 Jul 2020

Account Rep/Specialist-Northeast (ID:2005)

aartd209

Chọn ngành nghề

Vị trí

Northeast China

Responsibilites

▪ 了解并满足客户的需求,为客户提供有竞争力和有价值的服务
▪ 执行公司的业务发展战略,完成公司在当地的销售计划,实现公司的利益.
▪ 执行公司业务发展战略,完成/超越销售指标
▪ 拜访养殖单位/客户,提供有价值的服务,体现公司的服务理念
▪ 建立并保持良好的分销渠道(经销商、兽药店)
▪ 组织技术研讨会,主讲小型的技术讲座
▪ 调查、反馈市场信息,与公司相关部门合作进行市场推广及市场分析
▪ 拓展公司在当地的业务,建立公司品牌和产品品牌
▪ 制定区域市场发展计划
▪ 管理当地销售团队和第三方销售员(TPS)

Qualifications

▪ 动物科学、动物医学、动物营养及相关专业大专以上学历
▪ 2 年以上农场或销售工作经验
▪ 普通话流利,良好英语听、说、读、写能力
▪ 熟练操作电脑

Báo Cáo Đến

Required Language(s)

Làm thế nào để nộp đơn

If you interested in this position please contact me by vera@aartd.com or +86 18310319250.

240 Tổng số lần danh sách tự chọn, 3 ngày nay.

Nộp đơn xin việc làm này

加我们的微信#