Product Manager (ID:1838)
6 Jan 2020

Product Manager (ID:1838)

aartd209

Chọn ngành nghề

Vị trí

China

Responsibilites

挖掘国内猪育种工业领域的基因组选择项目,保持沟通,推动项目进展。
挖掘国内猪基因分型检测的科研项目,保持沟通,推动项目进展。
负责维护国内已有业务/项目,常规拜访,洽谈沟通等工作。
负责国内的所有投标、合同、发票、结款等商务工作。
负责对待检测样本的初步收集整理提交工作。
有责任配合市场部门和技术部门的需求和相关活动。
按要求常规汇报工作给直属领导。
负责对国内市场形势和具体业务的预测并给出策略调整建议。
收集反馈市场及客户需求。

Qualifications

本科或硕士相关动物遗传育种及相关科学专业。
对数量遗传的概念有一定基础,对基因分型检测有经验,对基因组选择和产品应用有所了解。
3-5年以上的猪育种公司或者集团育种部门的工作经验。。
良好的沟通和执行能力,独立思考解决问题的能力。
有一定英语沟通能力。

Báo Cáo Đến

Required Language(s)

Làm thế nào để nộp đơn

For more information please contact with me by 18310319250 or vera@aartd.com

619 Tổng số lần danh sách tự chọn, 2 ngày nay.

Nộp đơn xin việc làm này

加我们的微信#