Sales Manager-Guangxi (ID:2138)
31 Mar 2021

Sales Manager-Guangxi (ID:2138)

aartd209

Chọn ngành nghề

Vị trí

Guangxi

Responsibilites

(1)负责区域内产品的销售
(2)老客户的维护和新客户的开发
(3)带领及管理销售团队负责本区域内的销售
(4)负责组织开展本区域内的销售会议

Qualifications

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Báo Cáo Đến

Required Language(s)

Làm thế nào để nộp đơn

For more information, you may contact tina@aartd.com or 15942658621

88 Tổng số lần danh sách tự chọn, 2 ngày nay.

Nộp đơn xin việc làm này

加我们的微信#