LIÊN KẾT

LIÊN KẾT

AAC Logo 040414Asian Agribusiness Consulting: AAC mang đến một loạt dịch vụ kinh doanh nông nghiệp trọng tâm chính, xâm nhập thị trường và tư vấn phát triển hàng loạt khách hàng trong khu vực Châu Á và Trung Quốc. Khắp châu Á, chúng tôi cung cấp các nghiên cứu thị trường trong kinh doanh nông nghiệp và mang lại kinh nghiệm thương mại trong ngành công nghiệp, đánh giá và phân tích chuỗi giá trị. Nhằm nắm bắt các cơ hội kinh doanh ở Trung Quốc và cung cấp các dịch vụ liên quan cho công ty để đảm bảo chất lượng và kênh phân phối hiệu quả. Công ty điều hành các công việc khác nhau tại Bắc Kinh. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập: www.asianagribusinessconsulting.com
Kênh truyền thông kinh doanh nông nghiệp Châu Á: AARTD hợp tác chặt chẽ với kênh truyền thông kinh tế nông nghiệp- nhà xuất bản của nhiều tạp chí:

  • Tạp chí Asian Poultry
  • Tạp chí Asian Pork
  • Tạp chí Asian Feed
  • Tạp chí Meat Asian

Để biết rỏ hơn về thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi www.asian-agribiz.com

 

加我们的微信#