(English) 1,200 imported breeding pigs settle down in Heibei province, each costing 30,000 RMB
Comments Off on (English) 1,200 imported breeding pigs settle down in Heibei province, each costing 30,000 RMB

(English) 1,200 imported breeding pigs settle down in Heibei province, each costing 30,000 RMB

Được Đăng Bởi | December 2, 2013 |

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

加我们的微信#