ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

Our Team

Working hard for our client, enjoying some fun as well !

Our Team : Working hard for our client, enjoying some fun as well !

Michael Boddington

Giám Đốc Điều Hành

Michael Boddington : Giám Đốc Điều Hành

MiChael Boddington có 25 năm kinh nghiệm lĩnh vực nông nghiệp trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học nông nghiệp trường Đại học Nông nghiệp Roseworthy năm 1987 và bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học New England.

Năm 1988, Michael rất thành công trong lĩnh vực chăn nuôi. Ông bắt đầu công việc tại PIC, là một trong những heo giống lớn nhất tại Úc. Tại PIC, Michael là một Giám đốc kinh doanh quản lý một dự án lớn toàn khu vực châu Á. Michael đã làm việc tại các công ty gia nhập thị trường Trung Quốc, nơi đây Ông đã phát triển kinh nghiệm về thị trường giá cả và phân phối ở Trung Quốc.

Năm 2007, Michael đã thành lập công ty Tư vấn kinh doanh nông nghiệp châu Á, là một trong những doanh nghiệp tư vấn nông nghiệp có tiếng ở thị trường Trung Quốc và Châu Á (chủ yếu chăn nuôi và thức ăn động vật). Michael đã từng là nhà tư vấn và quản lý dự án của công ty nghiên cứu thị trường, hơn 40 dự án nghiên cứu dinh dưỡng và sức khỏe động vật. Michael từng thực hiện các dự án của tổ chức và cá nhân nhằm đạt được mục tiêu ở Trung Quốc và châu Á và ông cũng từng làm chuyên gia cho công ty mạng GLG.

michael@aartd.com
加我们的微信#