Dịch Vụ Tuyển Dụng

Dịch Vụ Tuyển Dụng

AARTD cung cấp một loạt các giải pháp nguồn nhân lực thông qua việc xác định các ứng viên tài năng. Chúng tôi tin rằng con người là chìa khóa cho sự thành công của tất cả các tổ chức. Giám đốc của AARTD có kinh nghiệm trong việc lựa chọn và tuyển dụng nhân viên khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong lĩnh vực nông nghiệp. Như vậy, chúng tôi hiểu rỏ về ngành nông nghiệp và những yêu cầu của nó.

AARTD có đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp sẳn sàng phục vụ cả nhà tuyển dụng và ứng viên. Chúng tôi tận tâm tìm nhân tài cho sự đa dạng công việc toàn khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

Dịch vụ của chúng tôi:

  • Một cơ sở dữ liệu chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp được cập nhật toàn diện và mở rộng.
  • Mạng lưới chuyên nghiệp trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
  • Quy trình phỏng vấn và tuyển chọn được kiểm chứng.
  • Chương trình đánh giá nâng cao hiệu suất của nhân viên.
  • Trang web duy nhất để các chuyên gia và nhà sử dụng lao động gặp gỡ.
  • Chúng tôi cam kết hiểu các yêu cầu của vai trò này trước tiên. Sau đó, thông qua mạng lưới xác định các ứng viên phù hợp.
加我们的微信#