TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

Asian Agribusiness Recruitment Training and Development (AARTD) ra đời vào năm 2006. AARTD

được thành lập nhằm cung ứng các chuyên gia về nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các cá nhân và doanh nghiệp đang hoạt đông trong ngành nông nghiệp.

NHÂN SỰ: AARTD có một nhóm các chuyên gia, những người phục vụ cả nhà tuyển dụng và ứng viên. Chúng tôi được dành riêng cho việc tìm kiếm đúng ứng viên phù hợp với đa dạng công việc, chúng tôi đã có sẵn trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chúng tôi chuyên cung cấp:

  • Những cơ sở dữ liệu rộng lớn bao gồm tất cả các chuyên gia ngành công nông nghiệp, từ tất cả các lĩnh vực chính trong kinh doanh nông nghiệp Châu Á- Thái Bình Dương.
  • Cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên môn đáp ứng cho từng vị trí khác nhau trong lĩnh vực nông nghiệp.
  • Cung cấp kiến thức về thương mại nông nghiệp ở các thị trường lớn, đại diện trên toàn khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
  • Một mạng lưới các địa chỉ liên lạc cho phép tìm kiếm đúng ứng viên phù hợp.
  • Điểm chung duy nhất của các trang web chuyên gia nông nghiệp AARTD và những sinh viên mới tốt nghiệp đang tìm kiếm “bước tiếp theo” trong việc phát triển sự nghiệp của họ.

AARTD hợp tác chặt chẽ với Truyền Thông kinh tế nông nghiệp châu Á, nhà xuất bản tạp chí Asian Poultry, Asian Pork, Asian Feed và Asian Meat.

加我们的微信#