Regional Sales Manager -Jiangsu (ID: 2375)
14 Dec 2022

Regional Sales Manager -Jiangsu (ID: 2375)

aartd209

Chọn ngành nghề

Vị trí

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

Responsibilites

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở 中文.

Qualifications

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở 中文.

Báo Cáo Đến

Required Language(s)

Làm thế nào để nộp đơn

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở 中文.

874 Tổng số lần danh sách tự chọn, 2 ngày nay.

Nộp đơn xin việc làm này

加我们的微信#