Địa điểm văn phòng

Địa điểm văn phòng

Trung Quốc:

Suit B209 Trung Tâm Thương Mại Bai Jia Zhuang
Đường San Li Tun South, Quận Chaoyang, Bắc Kinh 100020
Điện thoại: +86 1065919042

Việt Nam:

316B Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 937899990

加我们的微信#