ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

AARTD cung cấp một loạt các khóa học đào tạo định hướng thương mại đã được thiết kế đặc biệt là đối với lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp. Các khóa học thì thích hợp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và nhân viên của bạn với sự nhấn mạnh đặc biệt về những thách thức hiện tại hiện đang phải đối mặt và các giải pháp có sẵn để đáp ứng những thách thức này.

Các khóa học đào tạo bao gồm các kỹ thuật giải quyết vấn đề cuộc sống thực sự, ứng dụng thực tế và phản hồi có giá trị để tham dự thông qua đoạn băng video của bài thuyết trình được thực hiện trong quá trình đào tạo. Các khóa đào tạo mà chúng tôi cung cấp bao gồm:

 • Đào tạo bán hàng – bao gồm cả quá trình Mua và Bán
 • Tập sự và nâng cao
 • Kỹ năng bán hàng qua điện thoại
 • Key Account Management – nông nghiệp và các đại lý / nhà phân phối
 • Kỹ thuật quản lý bán hàng
 • Kế hoạch hành động về đất đai
 • Tiếp thị trong kinh doanh nông nghiệp

Kỹ năng:

 • Kỹ năng trình bày
 • Kỹ năng đàm phán

Mỗi chương trình đào tạo được nghiên cứu và tùy chỉnh bởi AARTD. Quá trình phát triển cho một chương trình đào tạo như sau:

 • Cuộc họp đầu tiên-  thiết lập các nhu cầu của khách hàng và ưu tiên của họ
 • Gởi đề nghị theo mẫu có sẵn
 • Trực tiếp tham quan nhằm phát triển những tài liệu tập huấn chăm sóc khách hàng.
 • Chương trình đào tạo cuối cùng trình bày ý kiến khách hàng
 • Tiến hành đào tạo. Tất cả các chương trình đào tạo được tùy chỉnh, tập trung vào nhu cầu kinh doanh của khách hàng và bao gồm các nghiên cứu sát thực, tất cả đều được ghi lại trên video để tham khảo.

Một cố vấn tư vấn riêng cho một khách hàng có thể nói là một trong những dịch vụ đặc biệt của AARTD. Dịch vụ này có thể được cung cấp để hỗ trợ việc lập kế hoạch, theo dõi các cuộc họp của khách hàng, ngân sách, chuẩn bị bài thuyết trình vv.

Để biết thêm chi tiết về các chương trình đào tạo, xin vui lòng liên lạc với bộ phận tư vấn AARTD của chúng tôi.

加我们的微信#